Parkering

För att både gynna den lokala ungdomsverksamheten och avlasta våra funktionärer har vi i festivalledningen beslutat att överlåta allt som har med parkering att göra till Klässbols Sportklubb KSK.

Det kommer att finnas trevliga ungdomar på plats redan kl. 18.00-22.00 på fredag kväll för att ta emot husbilar och husvagnar.

På personbilsparkeringen kommer det att finnas folk redan kl. 08.00 på lördag morgon som lotsar er på plats när ni kommer.

KSK har beslutat att ta XX kr/ husbil och XX kr/ personbil. Dessa pengar kommer att stötta det lokala föreningslivet.